Skip to content Skip to navigation

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Pateikta: 2010-10-06 (atnaujinta: 2019-10-09)

2015 M. II KETVIRČIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2015 M. II KETVIRČIO FINASINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2015 M. III KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2015 M. III KETVIRČIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2015 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015 M. IV KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2016 M. IV KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 M. II KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2016 M. II KETVIRČIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2017 M. II KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2017 M. II KETVIRČIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2017 M II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 M. IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ FINASINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_1

2017 M. IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ FINASINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_2

2017 M. IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ FINASINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_(AIŲKINAMSIS RAŠTAS)

2018 M. I KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (AIŠKINAMASIS RAŠTAS)

2018 M. I KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_1

2018 M. I KETVIRČIO FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_2

2018 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ FINASINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_1

2019 M. II KETVIRČIO VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2019 M. I KETVIRČIO FINASINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2019 M. VEIKLOS REZULTATŲ ATASAKAITA

2019 M. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2019 M. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL 2019.09.30 DUOMENIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

 

Atnaujinta: 2017-07-20