Skip to content Skip to navigation

Darbo užmokestis

Pateikta: 2010-02-26 (atnaujinta: 2015-11-25)

LOPŠELIO-DARŽELIO "ŽILVITIS" VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS EURAIS

Informacija apie Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų įstatymu  ir Vyriausybės nutarimu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašu.

 

Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais.

Pareigos

Darbuotojų skaičius 2014 m.

2014 m. IV-o ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (paskirtas), Lt

Darbuotojų skaičius 2015 m.

2015 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (paskirtas), Eur

Direktorė

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Direktorės pavaduotoja ugdymui

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Auklėtoja

17,253

1774,38

16,513

583,26

Logopedė

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Meninio ugdymo pedagogė

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

2,97

2072,87

2,97

654,39

Raštinės vedėja (sekretorė)

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Direktorės pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Visuomenės sveikatos specialistė

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Vyr. buhalterė

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis, pastatų ir sistemos priežiūros, einamojo remonto darbininkas, auklėtojos padėjėjas, virėjas, pagalbinis virtuvės darbininkas)

18,083

1035,00

17,667

275,73

Per 2015 m. I ketvirtį vienkartinių piniginių išmokų išmokėta nebuvo.

Per 2014 m. IV ketvirtį vienkartinių pinginių išmokų išmokėta nebuvo.

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Praėjusių metų (2014 m.)

Darbuotojų skaičius

Praėjusio ketvirčio (2014 m. II ketv.)

Auklėtojas

16

1637,-

18

1705.-

Auklėtojo padėjėjas

9

803,-

11

962.-

Aplinkos darbuotojai

9

881,-

10

1103.-

 

Per 2014 m. II ketvirtį vienkartinių piniginių išmokų išmokėta nebuvo

 

 

Atnaujinta: 2014-07-31

Pareigos

Darbuotojų skaičius      2014 m.

2014 m. IV-o ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (paskirtas), Lt

Darbuotojų skaičius 2015 m.

2015 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (paskirtas), Eur

Direktorė

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Direktorės pavaduotoja ugdymui

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Auklėtoja

17,253

1774,38

16,513

583,26

Logopedė

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Meninio ugdymo pedagogė

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

2,97

2072,87

2,97

654,39

Raštinės vedėja (sekretorė)

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Direktorės pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Visuomenės sveikatos specialistė

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Vyr. buhalterė

1

neskelbiama

1

neskelbiama

Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis, pastatų ir sistemos priežiūros, einamojo remonto darbininkas, auklėtojos padėjėjas, virėjas, pagalbinis virtuvės darbininkas)

18,083

1035,00

17,667

275,73

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE