Skip to content Skip to navigation

Darbuotojų poreikis

Pateikta: 2010-02-26 (atnaujinta: 2019-09-09)

 

Kretingos lopšelis- darželis „Žilvitis“

          Skelbia atranką logopedo pareigoms eiti nuo 2019 m. spalio 1 d. 

          Skelbia atranką logopedo pareigoms eiti nuo 2019 m. spalio 1 d. Darbo sutartis neterminuota, darbo krūvis – 1 etatas.         

           Kvalifikaciniai reikalavimai logopedui.

          1. Aukštasis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija.

          2. Dokumentų valdymo pagrindai.

         3. Išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, specialiųjų poreikių vaikų ugdymo metodus ir gebėti juos taikyti.

         4. Gebėti rengti individualias ugdymo programas ir dirbti komandoje su kitais specialistais, mokytojais ir ugdytinių tėvais.

          Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus.

          1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

          2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

          3. Išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.

          4. Gyvenimo aprašymą.

          Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

          Pretendentas gali dokumentus pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku bei elektroniniu paštu. Jeigu pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai, dokumentų originalai sutikrinami ir grąžinami dokumentų priėmimo metu. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku ar elektroniniu paštu, dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

          Dokumentai pateikiami Kretingos lopšelio- darželio „Žilvitis“ direktorei, kasdien nuo 8.00 iki 15.00 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.).

          Pretendentai, atitinkantys  reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir  kviečiami pokalbiui.