Skip to content Skip to navigation

Viešosios ir administracinės paslaugos

Pateikta: 2010-02-26 (atnaujinta: 2018-11-27)

VIEŠOSIOS IR ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS

Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“ teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas.

VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO APRAŠYMAI

 

 PASLAUGA – IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Paslaugos aprašymas – ikimokyklinis ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą teikiamas vaikams nuo gimimo iki 6 metų. Institucinis ikimokyklinis ugdymas yra neprivalomas, teikiamas tėvams pageidaujant. Atskirais atvejais (socialinės rizikos šeimų vaikams ar kt.) jis gali būti privalomas.

Dokumentai paslaugai gauti – tėvų prašymas dėl vaiko priėmimo liudijimo kopija.

Paslaugos suteikimo trukmė – paslauga teikiama vaikams iki šešerių metų.

Paslaugos gavėjas – vaikai nuo 1,5 iki 6 metų.

Paslauga skirta – vaikams nuo 1,5 iki 6 metų.

Už paslaugą atsakinga – direktorė, kontaktinis tel. (8 445) 79343.

Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktaiLietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.

Vaikai į Kretingos lopšelį-darželį „Žilvitis“ priimami pagal Vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą patvirtintą Kretingos rajono savavaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T2-21, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-396 redakcija. Vaikų priėmimo į Kretingos rajonų mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  grupes tvarkos aprašas, patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-280.

Atlyginimas už paslaugos suteikimą – Atlyginimo dydis už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje skaičiuojamas vadovaujantis Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose nustatymo tvarkos aprašu patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T2-5.

Paslaugos teikėjas

Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“

įmonės kodas 190278819

sąskaitos Nr. – LT334010041800010164.

PASLAUGA – PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Paslaugos aprašymas – trunka vienerius metus. Teikiamas šešiamečiams (išimtinais atvejais – 5 metų) vaikams, skirtas geriau pasiruošti mokyklai. Nemokamas, visuotinis, bet nėra privalomas, tėvams palikta teisė apsispręsti, ar ugdyti šešiametį pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ar ne.

Dokumentai paslaugai gauti – tėvų prašymas dėl vaiko priėmimo, gimimo liudijimo kopija.

Paslaugos suteikimo trukmė – paslauga teikiama šešiamečiams (išimtinais atvejais – 5 metų) vaikams.

Paslaugos gavėjas – 6 metų (išimtinais atvejais – 5 metų) vaikai.

Paslauga skirta – 6 metų (išimtinais atvejais – 5 metų) vaikams.

Už paslaugą atsakinga (pareigos, kontaktai) – direktorė, kontaktinis tel. (8 445) 79343.

Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktaiLietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.

Vaikai į Kretingos lopšelį-darželį „Žilvitis“ priimami pagal Vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą patvirtintą Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T2-21, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-396 redakcija.

Atlyginimas už paslaugos suteikimą – Atlyginimo dydis už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje skaičiuojamas vadovaujantis Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose nustatymo tvarkos aprašu patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T2-5.

Paslaugos teikėjas

Kretingos lopšelis-darželis „Žilvitis“,

įmonės kodas 190278819,

sąskaitos Nr. – LT334010041800010164.

Elektroniniai valdžios vartai

Pateikti savo nuomonę apie įstaigos teikiamas paslaugas bei jų kokybę galite:

http://www.zilvitis.lm.lt/klausimai