Skip to content Skip to navigation

Vadovo darbotvarkė

Pateikta: 2012-01-11 (atnaujinta: 2019-10-02)

2019 m. spalio mėn. vadovo darbotvarkė

Data Įvykis, kuriame dalyvauja vadovas
2019-10-03                                                                               Tarptautinės mokytojų dienos paminėjimas "Skrendantys ant paukščių sparnų"
2019-10-15          Mokyklų direktorių pasitarimas "Rajono švietimo įstaigų socialinės kompetencijos pamatiniai bruožai: bendravimas ir bendradarbiavimas"
2019-10-01 -  2019-10-31                                                                                                                         Tėvų susirinkimai grupėse
2019-10-18 Lyderystės mokymai "Bendrystės erdvė: Kaip stiprinti pedagogų atsakomybę už ugdymo proceso kokybę irrezultatą"
2019-10-01 -  2019-10-31 Įstaigos dokumentų rengimas, aptarimas. tvirtinimas

2019 m. rugsėjo mėn. vadovo darbotvarkė

Data Įvykus, kuriame dalyvauja vadovas

2019-09-02 - 2019-09-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Mokytojų padagoginiai pasitarimai pagal lopšelio-darželio mėnesio planą

2019-09-05 -  2019- 09-16

Susitikimai darbo grupėje dėl vaikų lankomumo apskaitos tvarkos aprašo ir užmokesčio (naujos redakcijos) pakeitimo ir dėlatlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas išlaikymą Kretingos r. savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo pakeitimų parebngimo
2019-09-13  Vaiko gerovės komisijos posėdis
2019-09-19 Tėvų susirinkimai "Nauji teisės aktai reglamentuojantys ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą"
2019-09-18 Lyderystės mokymai: "Bendradarbystės erdvė: Komandos formavimo ypatumai"